+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Babylon Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Turning Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Sky Garden Hotel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Sailing Apartment
Long An, Việt Nam
M Garden City Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Soho Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Thu Thiem Green Jewel Apartment
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
M Garden City Hotel

Location: Đà Nẵng

Size: 23.500 m2

Storey: 25 tầng + 2 hầm

Status: Khởi công 05/2020

Images: ALPES Green Design

Soho Hotel

Location: Hà Bổng, Đà Nẵng

Size: 3.000 m2

Storey: 12 tầng + 1 hầm

Status: Hoàn thành 2016

Images: Khuestelo

Thu Thiem Green Jewel Apartment

Location: Quận 2, TP. HCM

Size: 30.000 m2

Storey: 35 Tầng

Status: Tham gia thiết kế ý tưởng

Images: ALPES