logo-12-17

Welcome Student French Practice At The design office ALPES

Trong cuối tháng 6 vừa qua, một sinh viên người Pháp Benjamin Hennard cũng đã chọn ALPES Green Design & Build, để thực tập theo chương trình đào tạo của nhà trường École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. Trong thời gian 2 tháng thực tập, hy vọng sinh viên người Pháp này, sẽ có thêm những kiến thức thực tế nghề nghiệp cũng như hiểu thêm về văn hoá của người Miền Trung Việt Nam.

 

imgpsh_fullsize

19/07/2018
logo