+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Trees in House

Trees in House
Trees in House
 

 

 

THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Tổng diện tích sàn:
  450 m2
 • Số tầng cao:
  4 tầng
 • Tình trạng:
  Đã hoàn thành 2017
 • Hình ảnh:
  Khuestelo
 • Thành tích:
   
   
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Chốn An Nhiên
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam