+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Trees in House

Trees in House
Trees in House
 

 

 

THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Tổng diện tích sàn:
  450 m2
 • Số tầng cao:
  4 tầng
 • Tình trạng:
  Đã hoàn thành 2017
 • Hình ảnh:
  Khuestelo
 • Thành tích:
   
   
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Khu Villa Sinh Thái
Quảng Ninh, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam