+ 84 931911345
Dự án

Trees in House

Trees in House
Trees in House
 

 

 

THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Quy mô:
  450 m2
 • Tình trạng:
  Đã hoàn thành 2017
 • Hình ảnh:
  Khuestelo
 • Thành tích:
   
   
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

The Nest House
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Villa Sinh Thái
Hải Phòng, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam