+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Babylon Garden Spa

Babylon Garden Spa
Babylon Garden Spa
Góc nhìn công trình từ trục đường Hà Bổng

 

Chi tiết giải pháp lớp vỏ bao che công trình nắng hướng Tây

 

Sảnh đón tiếp

 

Hành lang vào phòng trị liệu

 

THÔNG TIN DỰ ÁN