+ 84 931911345
Dự án

Babylon Garden Spa

Babylon Garden Spa
Babylon Garden Spa
Góc nhìn công trình từ trục đường Hà Bổng

 

Chi tiết giải pháp lớp vỏ bao che công trình nắng hướng Tây

 

Sảnh đón tiếp

 

Hành lang vào phòng trị liệu

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC

ClubHouse Sông Lam
Nghệ An, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam