+ 84 931911345
Dự án

"Nhà ở quê"

"Nhà ở quê"
"Nhà ở quê"
Mặt trước công trình
Không gian cầu kết nối các phòng
Vườn trên mái trồng cây ăn quả

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

The Nest House
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Villa Sinh Thái
Hải Phòng, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam