+ 84 931911345
green@alpes.vn
staff
Sáng lập viên – Giám đốc thiết kế
Giám đốc chi nhánh HCM
Trưởng Phòng Thiết kế ý tưởng Kiến trúc
Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật
Phó gíam đốc tài chính
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Quan hệ Quốc Tế
Nhân viên
 • Đặng Văn Tuyên
 • Tô Ngọc Quốc
 • Nguyễn Hoàng Thiên Hương
 • Huỳnh Văn Vịnh
 • Nguyễn Minh Dương
 • Trần Kim Hoàn
 • Lê Văn Pháp
 • Đặng Văn Lên
Cộng tác viên
 • Lê Thị Thanh Hiền
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Phan Thanh Nam
 • Phan Hoàng Trung
 • Phạm Vũ Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Xuân Sang
 • Nguyễn Thị Phú
 • Trần Như Anh
 • Nguyễn Thanh Phong
 • Maily (Germany)
 • Tejal (India)
 • Monile (India)
 • Samkit (India)
 • Ruchi (India)
 • Susmita (India)
 • Varsha
 • Lê Thị Ái Hoa
 • Lara (Spain)
 • Benjamin Hennard ( Franch)
 • Nguyễn Đình Nhật