+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

"Resort in House"

"Resort in House"
"Resort in House"
 
 
 

 

Vị trí công trình
Ý tưởng thiết kế
Hồ bơi tại tầng 1
Không gian kết nối giữa các phòng

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Khu Villa Sinh Thái
Quảng Ninh, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam