+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Khu dân cư Hà Tây
Hà Nội, Việt Nam
Green Peace Village Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Pasteur House
Đà Nẵng, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
"Văn phòng nét quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu dân cư Hà Tây

Địa điểm: Hà Tây, Hà Nội, Việt Nam

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng Kiến trúc

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Green Peace Village Apartment

Địa điểm: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 800 m2

Số tầng cao: 5 tầng

Tình trạng: Đả hoàn thành 2019

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

The Concrete House 01

Địa điểm: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 300 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 2019

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Garden House

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

S House

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2

Số tầng cao: 4 tầng+ 1 hầm

Tình trạng: Hoàn thành 2015

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Pasteur House

Địa điểm: Pasteur, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 420 m2

Số tầng cao: 7

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Hình ảnh: ALPES

"Resort in House"

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 240 m2

Số tầng cao: 3 tầng

Tình trạng: Hoàn thành tháng 2/2017

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

"Văn phòng nét quê"

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 350 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2017

Hình ảnh: Hiroyuki Oki