+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Trường Học Quốc tế
Quảng Ninh, Việt Nam
AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
Trường Học Quốc tế

Location: Hùng Thắng, Quảng Ninh

Size: 4.500 m2

Storey: 5 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế ý tưởng

Images: ALPES

AEC Green Pearl

Location: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Size: 2.500 m2

Storey: 8 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES