+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Trường Học Quốc tế
Quảng Ninh, Việt Nam
Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
Trường Học Quốc tế

Địa điểm: Hùng Thắng, Quảng Ninh

Tổng diện tích sàn: 4.500 m2

Số tầng cao: 5 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl

Địa điểm: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2

Số tầng cao: 8 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Hình ảnh: ALPES