+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Babylon Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Turning Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Bamboo Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Sky Garden Hotel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
M Garden City Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
The Retirement Hotel - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Soho Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Hoi An Hotel
Quảng Nam, Việt Nam
Green Honeycomb House

Location: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 2.400 m2

Storey: 5

Status: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Images: ALPES

M Garden City Hotel

Location: Đà Nẵng

Size: 23.500 m2

Storey: 25 tầng + 2 hầm

Status: Khởi công 05/2020

Images: ALPES Green Design

THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

The Retirement Hotel - FPT

Location: FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 4.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Dự kiến năm 10/2020 hoàn thành

Images: ALPES

Soho Hotel

Location: Hà Bổng, Đà Nẵng

Size: 3.000 m2

Storey: 12 tầng + 1 hầm

Status: Hoàn thành 2016

Images: Khuestelo

Hoi An Hotel

Location: Hội An

Size: 3.000 m2

Storey: 6

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES