+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
The pinwheel house - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
The Kite Village House
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Green Honeycomb House

Location: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 2.400 m2

Storey: 5

Status: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Images: ALPES

THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

The pinwheel house - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

The Kite Village House

Location: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Size: 120 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 04/2019

Images: Khuestelo

Babylon Garden Condotel

Location: Hà Bổng - Đà Nẵng

Size: 907 m2

Storey: 6 tầng

Status: Hoàn thành 12/2016

Images: Hiroyuki Oki