+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Angel Garden Villa
Quảng Nam, Việt Nam
Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Cánh Diều Quê
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Angel Garden Villa

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam

Tổng diện tích sàn: 1050 m2

Số tầng cao: 3

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2020

Hình ảnh: ALPES

Green Honeycomb House

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 2.400 m2

Số tầng cao: 5

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Hình ảnh: ALPES

THALIA House

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 470 m2

Số tầng cao: 5 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2020

Hình ảnh: Alpes

Nhà Chong Chóng - FPT

Địa điểm: FPT, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 200 m2

Số tầng cao: 1 tầng

Hình ảnh: ALPES

Nhà Cánh Diều Quê

Địa điểm: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 120 m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 04/2019

Hình ảnh: Khuestelo

Babylon Garden Condotel

Địa điểm: Hà Bổng - Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 907 m2

Số tầng cao: 6 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki