+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
"An Nhiên" House - Euro Village 2
Đà Nẵng, Việt Nam
The Green Peace Village Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
The pinwheel house - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam
The Kite Village House
Đà Nẵng, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
The Soul Home
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

"An Nhiên" House - Euro Village 2

Location: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Size: 250m2

Storey: 2 tầng

Status: Dự kiến hoàn thành 02/2020

Images: Alpes

The Green Peace Village Apartment

Location: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 800 m2

Storey: 5 tầng

Status: Đả hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

The Concrete House 01

Location: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

Garden House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2016

Images: Hiroyuki Oki

S House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng+ 1 hầm

Status: Hoàn thành 2015

Images: Hiroyuki Oki

Trees in House

Location: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 450 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

The pinwheel house - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

Han River Villa - Euro Village 1

Location: Khu Euro Village, Đà Nẵng

Size: 600m2

Storey: 3 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Images: ALPES

The Kite Village House

Location: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Size: 120 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 04/2019

Images: Khuestelo

"Resort in House"

Location: Đà Nẵng

Size: 240 m2

Storey: 3 tầng

Status: Hoàn thành tháng 2/2017

Images: Hiroyuki Oki

The Soul Home

Location: Khu dân cư FPT, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Khuestelo