+ 84 931911345
green@alpes.vn
staff
Sáng lập viên – Giám đốc thiết kế
Giám đốc chi nhánh HCM
Trưởng Phòng Thiết kế ý tưởng Kiến trúc
Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật
Trưởng phòng Quản lý dự án
Phó gíam đốc tài chính
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Quan hệ Quốc Tế
Nhân viên
 • Đặng Văn Tuyên
 • Tô Ngọc Quốc
 • Nguyễn Hoàng Thiên Hương
 • Huỳnh Văn Vịnh
 • Nguyễn Minh Dương
 • Trần Kim Hoàn
 • Lê Văn Pháp
 • Đặng Văn Lên
 • Nguyễn Đình Nhật
Cộng tác viên
 • Lê Thị Thanh Hiền
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Phan Thanh Nam
 • Phan Hoàng Trung
 • Phạm Vũ Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Xuân Sang
 • Nguyễn Thị Phú
 • Trần Như Anh
 • Maily (Germany)
 • Tejal (India)
 • Monile (India)
 • Samkit (India)
 • Ruchi (India)
 • Susmita (India)
 • Varsha
 • Lê Thị Ái Hoa
 • Lara (Spain)
 • Benjamin Hennard ( Franch)