+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Babylon Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Turning Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Bamboo Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Sky Garden Hotel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
M Garden City Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
"An Nhiên" House - Euro Village 2
Đà Nẵng, Việt Nam
The Retirement Hotel - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Soho Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
The pinwheel house - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam
Pasteur House
Đà Nẵng, Việt Nam
AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
The Kite Village House
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
The Soul Home
Đà Nẵng, Việt Nam
The Modern Village Office
Đà Nẵng, Việt Nam
Green Honeycomb House

Location: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 2.400 m2

Storey: 5

Status: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Images: ALPES

M Garden City Hotel

Location: Đà Nẵng

Size: 23.500 m2

Storey: 25 tầng + 2 hầm

Status: Khởi công 05/2020

Images: ALPES Green Design

"An Nhiên" House - Euro Village 2

Location: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Size: 250m2

Storey: 2 tầng

Status: Dự kiến hoàn thành 02/2020

Images: Alpes

The Retirement Hotel - FPT

Location: FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 4.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Dự kiến năm 10/2020 hoàn thành

Images: ALPES

Garden House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2016

Images: Hiroyuki Oki

S House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng+ 1 hầm

Status: Hoàn thành 2015

Images: Hiroyuki Oki

Soho Hotel

Location: Hà Bổng, Đà Nẵng

Size: 3.000 m2

Storey: 12 tầng + 1 hầm

Status: Hoàn thành 2016

Images: Khuestelo

Trees in House

Location: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 450 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

The pinwheel house - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

Han River Villa - Euro Village 1

Location: Khu Euro Village, Đà Nẵng

Size: 600m2

Storey: 3 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Images: ALPES

Pasteur House

Location: Pasteur, Đà Nẵng

Size: 420 m2

Storey: 7

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Images: ALPES

AEC Green Pearl

Location: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Size: 2.500 m2

Storey: 8 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES

The Kite Village House

Location: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Size: 120 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 04/2019

Images: Khuestelo

Babylon Garden Condotel

Location: Hà Bổng - Đà Nẵng

Size: 907 m2

Storey: 6 tầng

Status: Hoàn thành 12/2016

Images: Hiroyuki Oki

"Resort in House"

Location: Đà Nẵng

Size: 240 m2

Storey: 3 tầng

Status: Hoàn thành tháng 2/2017

Images: Hiroyuki Oki

The Soul Home

Location: Khu dân cư FPT, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

The Modern Village Office

Location: Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 350 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Hiroyuki Oki