+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

M GARDEN CITY HOTEL
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
Chốn An Nhiên
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Spa
Đà Nẵng, Việt Nam
Green Peace Village
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Khách sạn Dưỡng Lão - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
"Nhà ở quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
DESINO Eco Manufactory Office
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Văn phòng nét quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
M GARDEN CITY HOTEL

Location: Đà Nẵng

Size: 23.500 m2

Storey: 25 tầng + 2 hầm

Status: Khởi công 05/2020

Images: ALPES Green Design

THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

Chốn An Nhiên

Location: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Size: 250m2

Storey: 2 tầng

Status: Dự kiến hoàn thành 02/2020

Images: Alpes

Babylon Garden Spa

Location: Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 439m2

Storey: 3 tầng

Status: Đã hoàn thành 04/2018

Images: Hiroyuki Oki

Green Peace Village

Location: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 800 m2

Storey: 5 tầng

Status: Đả hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

The Concrete House 01

Location: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

Khách sạn Dưỡng Lão - FPT

Location: FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 4.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Dự kiến năm 10/2020 hoàn thành

Images: ALPES

S House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng+ 1 hầm

Status: Hoàn thành 2015

Images: Hiroyuki Oki

Nhà Chong Chóng - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

AEC Green Pearl

Location: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Size: 2.500 m2

Storey: 8 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES

Babylon Garden Condotel

Location: Hà Bổng - Đà Nẵng

Size: 907 m2

Storey: 6 tầng

Status: Hoàn thành 12/2016

Images: Hiroyuki Oki

"Resort in House"

Location: Đà Nẵng

Size: 240 m2

Storey: 3 tầng

Status: Hoàn thành tháng 2/2017

Images: Hiroyuki Oki

"Nhà ở quê"

Location: Khu dân cư FPT, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

DESINO Eco Manufactory Office

Location: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Size: 621 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 02/2016

Images: Hiroyuki Oki

"Văn phòng nét quê"

Location: Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 350 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Hiroyuki Oki