+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
DESINO Eco Manufactory Office
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel

Địa điểm: Quận 2, TP. HCM

Tổng diện tích sàn: 30.000 m2

Số tầng cao: 35 Tầng

Tình trạng: Tham gia thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

DESINO Eco Manufactory Office

Địa điểm: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng diện tích sàn: 621 m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 02/2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki