+ 84 931911345

Dự án

Malli Hospitality
Hải Phòng, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam
Chung cư Phúc An
Long An, Việt Nam
Al Sahil Stripmall
Saudi Arabia
Khu Phức hợp cao tầng
Long An, Việt Nam
Malli Hospitality

Địa điểm: Hải Phòng

Diện tích đất: 1600 m2

Quy mô: 17 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Làng An dưỡng Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 2 ha

Tình trạng: Thiết kế Trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Chung cư Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 6.170 m2

Quy mô: 10 tầng + 1 hầm, 33.500 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, khởi công 03/2023

Hình ảnh: ALPES

Al Sahil Stripmall

Địa điểm: Quận AlSahil - Ả Rập Xê Út

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Khu Phức hợp cao tầng

Địa điểm: Long An

Quy mô: 55.000 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Hình ảnh: ALPES