+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Chung cư Phúc An
Long An, Việt Nam
Al Sahil Stripmall
Saudi Arabia
Khu Phức hợp cao tầng
Long An, Việt Nam
Chung cư Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 6.170 m2

Quy mô: 10 tầng + 1 hầm, 33.500 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, khởi công 03/2023

Hình ảnh: ALPES

Al Sahil Stripmall

Địa điểm: Quận AlSahil - Ả Rập Xê Út

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Khu Phức hợp cao tầng

Địa điểm: Long An

Quy mô: 55.000 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Hình ảnh: ALPES