+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

ClubHouse Sông Lam
Nghệ An, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam
Club House
Quảng Ngãi, Việt Nam
Babylon Garden Spa
Đà Nẵng, Việt Nam
ClubHouse Sông Lam

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Diện tích đất: 5385 m2

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Làng An dưỡng Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 2 ha

Tình trạng: Thiết kế Trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Club House

Địa điểm: Khu chuyên gia Hòa Phát, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Diện tích đất: 4,800 m2

Quy mô: 1800 m2 / 2 tầng

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, hoàn thành 12/2021

Hình ảnh: ALPES

Babylon Garden Spa

Địa điểm: Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Quy mô: 439m2

Tình trạng: Đã hoàn thành 04/2018

Hình ảnh: Hiroyuki Oki