+ 84 931911345
green@alpes.vn
Taiyo Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
Grand The Island Villa
Hưng Yên, Việt Nam
Khu dân cư Thái Nguyên
Thái Nguyên, Việt Nam
Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
Taiyo Apartment

Địa điểm: Đà Nẵng

Quy mô: 10 tầng

Tình trạng: Đã khởi công, dự kiến hoàn thành 2023

Hình ảnh: ALPES

Grand The Island Villa

Địa điểm: Ecopark - Hưng Yên

Diện tích đất: 1,3 ha

Quy mô: 8.500 m2 / 131 căn Villa

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng Kiến trúc

Hình ảnh: ALPES

Ecopark - Khu nhà phố vườn Haven Park

Địa điểm: Ecopark - Hưng Yên

Diện tích đất: 2.800 m2

Quy mô: ~ 6900 m2 / 5 tầng / 16 shophouse

Tình trạng: Hoàn thành 02/2022

Hình ảnh: ALPES

Khu dân cư Thái Nguyên

Địa điểm: Thái Nguyên

Diện tích đất: 10.700 m2

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng Kiến trúc

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Green Honeycomb House

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Quy mô: 2.400 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Hình ảnh: ALPES