+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Khu Villa Sinh Thái
Quảng Ninh, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam
Pasteur House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Cánh Diều Quê
Đà Nẵng, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
"Nhà ở quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Villa Sinh Thái

Địa điểm: Quảng Ninh, Việt Nam

Tổng diện tích sàn: 1,5 ha

Số tầng cao: 1

Tình trạng: Dự kiến hoàn thành 08/2021

An Nhiên House

Địa điểm: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 250m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành tháng 02/2020

Hình ảnh: khuestelo

The Concrete House 01

Địa điểm: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 300 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 2019

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Garden House

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

S House

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2

Số tầng cao: 4 tầng+ 1 hầm

Tình trạng: Hoàn thành 2015

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Trees in House

Địa điểm: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 450 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 2017

Hình ảnh: Khuestelo

Nhà Chong Chóng - FPT

Địa điểm: FPT, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 200 m2

Số tầng cao: 1 tầng

Hình ảnh: ALPES

Han River Villa - Euro Village 1

Địa điểm: Khu Euro Village, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 600m2

Số tầng cao: 3 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Hình ảnh: ALPES

Pasteur House

Địa điểm: Pasteur, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 420 m2

Số tầng cao: 7

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Hình ảnh: ALPES

Nhà Cánh Diều Quê

Địa điểm: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 120 m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 04/2019

Hình ảnh: Khuestelo

"Resort in House"

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 240 m2

Số tầng cao: 3 tầng

Tình trạng: Hoàn thành tháng 2/2017

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

"Nhà ở quê"

Địa điểm: Khu dân cư FPT, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 300 m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2017

Hình ảnh: Khuestelo