+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

M Garden City Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
M Garden City Hotel

Địa điểm: Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 23.500 m2

Số tầng cao: 25 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Khởi công 05/2020

Hình ảnh: ALPES Green Design

Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel

Địa điểm: Quận 2, TP. HCM

Tổng diện tích sàn: 30.000 m2

Số tầng cao: 35 Tầng

Tình trạng: Tham gia thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES