+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
"Văn phòng nét quê"
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House

Địa điểm: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 450 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 2017

Hình ảnh: Khuestelo

Nhà Chong Chóng - FPT

Địa điểm: FPT, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 200 m2

Số tầng cao: 1 tầng

Hình ảnh: ALPES

"Văn phòng nét quê"

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 350 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2017

Hình ảnh: Hiroyuki Oki