+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

M Garden City Hotel 25 tầng
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Turning Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Sky Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Skytrees Hotel (Soho Boutique)
Đà Nẵng, Việt Nam
M Garden City Hotel 25 tầng

Địa điểm: Đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Diện tích đất: 1.200 M2

Quy mô: 23.500 m2 / 25 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Khởi công 05/2020 - hoàn thành 12/2022

Hình ảnh: ALPES Green Design

Babylon Garden Hotel

Địa điểm: Hà Bổng, Đà Nẵng

Quy mô: 1.200 m2

Tình trạng: Hợp đồng thiết kế trọn gói.

Turning Hotel

Địa điểm: Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng

Quy mô: 20.000 m2

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng kiến trúc

Sky Garden Hotel

Địa điểm: Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng

Quy mô: 40.000 m2

Tình trạng: Thiết kế Phương án kiến trúc

Hình ảnh: ALPES

Skytrees Hotel (Soho Boutique)

Địa điểm: Hà Bổng, Đà Nẵng

Diện tích đất: 225 m2

Quy mô: 2.400 m2 / 12 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 2016

Hình ảnh: Khuestelo