+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Angel Garden Villa
Quảng Nam, Việt Nam
Văn phòng Xưởng Dệt May
Quảng Nam, Việt Nam
Angel Garden Villa

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam

Tổng diện tích sàn: 1050 m2

Số tầng cao: 3

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2020

Hình ảnh: ALPES

Văn phòng Xưởng Dệt May

Địa điểm: Điện Ngọc, Quảng Nam

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2

Số tầng cao: 3 tầng

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 12/2021

Hình ảnh: ALPES

"Hoa ruộng" Cải tạo điểm dừng chân

Địa điểm: Trà Quế, Hội An

Tổng diện tích sàn: 180 m2

Số tầng cao: 3

Tình trạng: 12/2020 đưa vào vận hành