+ 84 931911345

Dự án

Polaris Resort
Bình Thuận, Việt Nam
Malli Hospitality
Hải Phòng, Việt Nam
M Hotel - VTV
Đà Nẵng, Việt Nam
ClubHouse Sông Lam
Nghệ An, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam
Nhà ăn Công nhân
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Polaris Resort

Địa điểm: Bình Thuận

Diện tích đất: 4,2 ha

Quy mô: 270 phòng

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Malli Hospitality

Địa điểm: Hải Phòng

Diện tích đất: 1600 m2

Quy mô: 17 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

M Hotel - VTV

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Diện tích đất: 1100 m2

Quy mô: 25 tầng + 2 Hầm

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng Kiến trúc

Hình ảnh: ALPES

ClubHouse Sông Lam

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Diện tích đất: 5385 m2

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Làng An dưỡng Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 2 ha

Tình trạng: Thiết kế Trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Nhà ăn Công nhân

Địa điểm: Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 3 tầng, GFA 6000 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói

Hình ảnh: ALPES