+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Babylon Garden Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Turning Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Bamboo Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Sky Garden Hotel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Sailing Apartment
Long An, Việt Nam
Green Honeycomb House
Đà Nẵng, Việt Nam
M Garden City Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
"An Nhiên" House - Euro Village 2
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Spa
Đà Nẵng, Việt Nam
The Green Peace Village Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
The Retirement Hotel - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Soho Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
The pinwheel house - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam
Pasteur House
Đà Nẵng, Việt Nam
Hoi An Hotel
Quảng Nam, Việt Nam
Ha Long International School
Quảng Ninh, Việt Nam
AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
The Kite Village House
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Long An Mixed-Used
Long An, Việt Nam
"Resort in House"
Đà Nẵng, Việt Nam
The Soul Home
Đà Nẵng, Việt Nam
Thu Thiem Green Jewel Apartment
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
DESINO Eco Manufactory Office
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Modern Village Office
Đà Nẵng, Việt Nam
Green Honeycomb House

Location: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 2.400 m2

Storey: 5

Status: Thiết kế trọn gói, khởi công tháng 11/2020

Images: ALPES

M Garden City Hotel

Location: Đà Nẵng

Size: 23.500 m2

Storey: 25 tầng + 2 hầm

Status: Khởi công 05/2020

Images: ALPES Green Design

THALIA House

Location: Hội An

Size: 470 m2

Storey: 5 tầng

Status: Hoàn thành 12/2020

Images: Alpes

"An Nhiên" House - Euro Village 2

Location: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Size: 250m2

Storey: 2 tầng

Status: Dự kiến hoàn thành 02/2020

Images: Alpes

Babylon Garden Spa

Location: Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 439m2

Storey: 3 tầng

Status: Đã hoàn thành 04/2018

Images: Hiroyuki Oki

The Green Peace Village Apartment

Location: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 800 m2

Storey: 5 tầng

Status: Đả hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

The Concrete House 01

Location: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

The Retirement Hotel - FPT

Location: FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Size: 4.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Dự kiến năm 10/2020 hoàn thành

Images: ALPES

Garden House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2016

Images: Hiroyuki Oki

S House

Location: Đà Nẵng

Size: 1.000 m2

Storey: 4 tầng+ 1 hầm

Status: Hoàn thành 2015

Images: Hiroyuki Oki

Soho Hotel

Location: Hà Bổng, Đà Nẵng

Size: 3.000 m2

Storey: 12 tầng + 1 hầm

Status: Hoàn thành 2016

Images: Khuestelo

Trees in House

Location: Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 450 m2

Storey: 4 tầng

Status: Đã hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

The pinwheel house - FPT

Location: FPT, Đà Nẵng

Size: 200 m2

Storey: 1 tầng

Images: ALPES

Han River Villa - Euro Village 1

Location: Khu Euro Village, Đà Nẵng

Size: 600m2

Storey: 3 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Images: ALPES

Pasteur House

Location: Pasteur, Đà Nẵng

Size: 420 m2

Storey: 7

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Images: ALPES

Hoi An Hotel

Location: Hội An

Size: 3.000 m2

Storey: 6

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES

Ha Long International School

Location: Hùng Thắng, Quảng Ninh

Size: 4.500 m2

Storey: 5 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế ý tưởng

Images: ALPES

AEC Green Pearl

Location: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Size: 2.500 m2

Storey: 8 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Images: ALPES

The Kite Village House

Location: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Size: 120 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 04/2019

Images: Khuestelo

Babylon Garden Condotel

Location: Hà Bổng - Đà Nẵng

Size: 907 m2

Storey: 6 tầng

Status: Hoàn thành 12/2016

Images: Hiroyuki Oki

Long An Mixed-Used

Location: Long An

Size: 55.000 m2

Storey: 15 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Images: ALPES

"Resort in House"

Location: Đà Nẵng

Size: 240 m2

Storey: 3 tầng

Status: Hoàn thành tháng 2/2017

Images: Hiroyuki Oki

The Soul Home

Location: Khu dân cư FPT, Đà Nẵng

Size: 300 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Khuestelo

Thu Thiem Green Jewel Apartment

Location: Quận 2, TP. HCM

Size: 30.000 m2

Storey: 35 Tầng

Status: Tham gia thiết kế ý tưởng

Images: ALPES

DESINO Eco Manufactory Office

Location: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Size: 621 m2

Storey: 2 tầng

Status: Hoàn thành 02/2016

Images: Hiroyuki Oki

The Modern Village Office

Location: Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 350 m2

Storey: 4 tầng

Status: Hoàn thành 2017

Images: Hiroyuki Oki