+ 84 931911345
green@alpes.vn
Projects

Trees in House

Trees in House
Trees in House
 

 

 

PROJECT INFORMATION
 • Location:
  Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Size:
  450 m2
 • Storey:
  4 tầng
 • Status:
  Đã hoàn thành 2017
 • Images:
  Khuestelo
 • Achievement:
   
   
 • Tag:

OTHER PROJECTS

Chốn An Nhiên
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam