+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

The Sailing Apartment
Long An, Việt Nam
THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
An Nhiên House
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Spa
Đà Nẵng, Việt Nam
Green Peace Village Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Han River Villa - Euro Village 1
Đà Nẵng, Việt Nam
Pasteur House
Đà Nẵng, Việt Nam
Khách sạn Hội An
Quảng Nam, Việt Nam
Trường Học Quốc tế
Quảng Ninh, Việt Nam
Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Cánh Diều Quê
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Phức hợp cao tầng
Long An, Việt Nam
The Sailing Apartment

Địa điểm: Long An

Tổng diện tích sàn: 23.500 m2

Số tầng cao: 15 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế phương án kiến trúc

Hình ảnh: ALPES

THALIA House

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 470 m2

Số tầng cao: 5 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2020

Hình ảnh: Alpes

An Nhiên House

Địa điểm: Khu Euro Village 2, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 250m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành tháng 02/2020

Hình ảnh: khuestelo

Babylon Garden Spa

Địa điểm: Hà Bổng, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 439m2

Số tầng cao: 3 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 04/2018

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Green Peace Village Apartment

Địa điểm: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 800 m2

Số tầng cao: 5 tầng

Tình trạng: Đả hoàn thành 2019

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

The Concrete House 01

Địa điểm: Phước Trường 5, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 300 m2

Số tầng cao: 4 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành 2019

Hình ảnh: Hiroyuki Oki

Han River Villa - Euro Village 1

Địa điểm: Khu Euro Village, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 600m2

Số tầng cao: 3 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Hình ảnh: ALPES

Pasteur House

Địa điểm: Pasteur, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 420 m2

Số tầng cao: 7

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020

Hình ảnh: ALPES

Khách sạn Hội An

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 3.000 m2

Số tầng cao: 6

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Hình ảnh: ALPES

Trường Học Quốc tế

Địa điểm: Hùng Thắng, Quảng Ninh

Tổng diện tích sàn: 4.500 m2

Số tầng cao: 5 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl

Địa điểm: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2

Số tầng cao: 8 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Hình ảnh: ALPES

Nhà Cánh Diều Quê

Địa điểm: Hòa Sơn, Hòa Khương, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 120 m2

Số tầng cao: 2 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 04/2019

Hình ảnh: Khuestelo

Khu Phức hợp cao tầng

Địa điểm: Long An

Tổng diện tích sàn: 55.000 m2

Số tầng cao: 15 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Hình ảnh: ALPES