+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

THALIA House
Quảng Nam, Việt Nam
Khách sạn Hội An
Quảng Nam, Việt Nam
"Hoa ruộng" Cải tạo điểm dừng chân

Địa điểm: Trà Quế, Hội An

Tổng diện tích sàn: 180 m2

Số tầng cao: 3

Tình trạng: 12/2020 đưa vào vận hành

THALIA House

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 470 m2

Số tầng cao: 5 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2020

Hình ảnh: Alpes

Khách sạn Hội An

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 3.000 m2

Số tầng cao: 6

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Hình ảnh: ALPES