+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Khu dân cư Hà Tây
Hà Nội, Việt Nam
Bamboo Hotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam
Babylon Garden Condotel
Đà Nẵng, Việt Nam
Ecopark - Khu nhà phố vườn Haven Park

Địa điểm: Hưng Yên

Tổng diện tích sàn: ~ 6900 m2

Số tầng cao: 4

Tình trạng: Hoàn thành tháng 10/2021

Hình ảnh: ALPES

Khu dân cư Hà Tây

Địa điểm: Hà Tây, Hà Nội, Việt Nam

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng Kiến trúc

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Bamboo Hotel

Địa điểm: Hồ Nghinh, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 1.000 m2

Số tầng cao: 8 tầng

Tình trạng: Hợp đồng thiết kế trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl

Địa điểm: Lê Đình Lý, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 2.500 m2

Số tầng cao: 8 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành 2021

Hình ảnh: ALPES

Babylon Garden Condotel

Địa điểm: Hà Bổng - Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 907 m2

Số tầng cao: 6 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki