+ 84 931911345

Dự án

Polaris Resort
Bình Thuận, Việt Nam
Malli Hospitality
Hải Phòng, Việt Nam
Căn Hộ Dịch Vụ Taiyo Livin
Đà Nẵng, Việt Nam
ClubHouse Sông Lam
Nghệ An, Việt Nam
M Hotel - Sông Hàn
Đà Nẵng, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam
Nhà ăn Công nhân
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà trưng bày "Wings Art"
Đà Nẵng, Việt Nam
M Garden City Hotel 25 tầng
Đà Nẵng, Việt Nam
Polaris Resort

Địa điểm: Bình Thuận

Diện tích đất: 4,2 ha

Quy mô: 270 phòng

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Malli Hospitality

Địa điểm: Hải Phòng

Diện tích đất: 1600 m2

Quy mô: 17 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Căn Hộ Dịch Vụ Taiyo Livin

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Diện tích đất: 285 m2

Quy mô: 15 tầng + 3 hầm

Tình trạng: Thiết kế trọn gói, giai đoạn thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

ClubHouse Sông Lam

Địa điểm: Vinh, Nghệ An

Diện tích đất: 5385 m2

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

M Hotel - Sông Hàn

Địa điểm: Đà Nẵng

Diện tích đất: 1,2 ha

Quy mô: 25 tầng, 2 hầm

Tình trạng: Thiết kế Ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

Làng An dưỡng Phúc An

Địa điểm: Long An

Diện tích đất: 2 ha

Tình trạng: Thiết kế Trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Nhà ăn Công nhân

Địa điểm: Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 3 tầng, GFA 6000 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Nhà trưng bày "Wings Art"

Địa điểm: Sơn Trà, Đà Nẵng

Diện tích đất: 1.600 m2

Quy mô: 600 m2 / 2 tầng

Tình trạng: Đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2023

Hình ảnh: ALPES

M Garden City Hotel 25 tầng

Địa điểm: Đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Diện tích đất: 1.200 M2

Quy mô: 23.500 m2 / 25 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Khởi công 05/2020 - hoàn thành 06/2023

Hình ảnh: ALPES Green Design