+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Club House

Club House
Club House
 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Khu chuyên gia Hòa Phát, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 • Diện tích đất:
  4,800 m2
 • Quy mô:
  1800 m2 / 2 tầng
 • Tình trạng:
  Thiết kế trọn gói, hoàn thành 12/2021
 • Hình ảnh:
  ALPES
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

ClubHouse Sông Lam
Nghệ An, Việt Nam
Làng An dưỡng Phúc An
Long An, Việt Nam
Babylon Garden Spa
Đà Nẵng, Việt Nam