logo-18-11

Địa chỉ: Quận Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách hàng: Thái Dương Company

Công trình: Desino Office

Số tầng: 2 tầng

Tổng diện tích sàn: 400  m2

Hoàn thành: Tháng 12/2015

Thành tích:

20160521_161325 (FILEminimizer)

Góc nhìn lối vào

20160521_143024 (FILEminimizer)

Góc nhìn toàn công trình

20160521_144233 (FILEminimizer)

20160521_143555 (FILEminimizer)

20160521_143636 (FILEminimizer)

20160521_143618 (FILEminimizer)

20160521_143618 (FILEminimizer)

20160521_143406 (FILEminimizer)

20160521_143929 (FILEminimizer)

20160521_145244 (FILEminimizer)

20160521_152148 (FILEminimizer)

20160521_152325 (FILEminimizer)

logo